GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR) a ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel prohlašuje všechny osobní informace předané kupujícím za důvěrné a slouží k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa). Vyplněním objednávky v rámci glukorizin.cz dochází ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Osobní údaje budou na základě Vaší žádosti vymazány.

Objednáním zboží zákazníkem vzniká společnosti IQ Tech Systems s.r.o. oprávněný zájem k zasílání obchodních sdělení. V případě, že s tímto nesouhlasíte, informujte nás prosím na emailové adrese: info@glukorizin.cz.

Zpět do obchodu